Duurzame superspreader

Afspraak

Om afspraken na te komen die zijn gemaakt over ons klimaat in Parijs, zullen we elkaar snel en massaal moeten besmetten met een duurzaam energie virus. Daarbij helpen zogenaamde superspreaders. In dit artikel maak je kennis met één ervan: De Energieprestatievergoeding. Deze duurzame superspreader is interessant voor woningcorporaties, bouwers, ontwikkelaars en installateurs.

Wetgeving

Sinds 2016 kunnen verhuurders van energieneutrale woningen een vergoeding vragen aan huurders, de zogenaamde Energieprestatie vergoeding ofwel EPV. Wetgeving die dit mogelijk maakt richt zich daarbij op renovaties en nieuwbouw. Bij renovatie is het bedrag dat bewoners na de ingreep betalen aan EPV ongeveer gelijk aan de energierekening die ze vóór de ingreep betaalden. Na renovatie hebben ze gemiddeld genomen geen energierekening meer; de woning wekt immers alle energie zelf duurzaam op. Hierdoor blijven de woonlasten na renovatie ongeveer gelijk. Bij nieuwbouwwoningen gaat dit ook op wanneer je de vergelijking maakt met standaard bouwbesluitkwaliteit.

Eisen

Een EPV woning voldoet aan een aantal eisen, kort gezegd: een lage warmtevraag en een volledige duurzame energievoorziening. Daarnaast is bij een EPV woning extra aandacht besteed aan oplevering en metingen waaruit blijkt dat zowel op papier als in het gebruik, geleverde prestaties voldoen aan de gestelde eisen. Jaarlijks wordt de huurder over de geleverde prestaties van hun woning geïnformeerd en vragen verhuurders aan bouwers veelal prestatiegaranties.

Mutaties

Vereniging De Stroomversnelling schat in dat er momenteel bij 10.600 corporatiewoningen EPV wordt gevraagd. (Bron: https://pages.stroomversnelling.nl/nom-marktmonitor-2020). Het aantal EPV woningen groeit steeds sneller (R-factor = ca. 1,5). Inmiddels is de wet en regelgeving rondom de EPV geëvalueerd en wordt er gewerkt aan een “mutatie”. Het doel hiervan is om met deze “mutant” (EPV2.0) de besmettingsgraad flink te verhogen. Dit komt neer op wet en regelgeving vereenvoudigen en toegankelijker maken zonder afbreuk van het ambitieniveau dat de huidige EPV nastreeft. De verwachting is dat in 2022 de EPV2.0 van kracht wordt die de huidige overbruggingsregeling gaat vervangen en toepassing van de EPV gaat verhogen; een mutant die gaat zorgen voor een flinke toename van de R-factor! Op naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving!

Meer weten? Kijk op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energieprestatievergoeding