• DIENSTEN

Advies

Wat iemand moet beslissen weet hij of zij meestal zelf het beste. Soms is een besluit lastig omdat er bijvoorbeeld informatie en inzichten ontbreken. Ik help bij het compleet maken van informatie en het verkrijgen van benodigde inzichten. Daarbij draag ik de kennis over hoe ik dat doe over aan mijn klanten, zodat zij dit de volgende keer ook zelf kunnen doen. Dit doe ik voor woningbouwcorporaties, bouw- en installatiebedrijven, gemeenten en architecten. Hiervoor bied ik verschillende samenwerkingsvormen aan.

U kunt bij mij onder andere terecht voor:

  • Het opstellen van (prestatiegerichte) uitvragen van woningbouwcorporaties

  • Het beoordelen van aanbiedingen hiervoor op duurzaamheidsaspecten en toegepaste technische en bouwkundige maatregelen

  • Het inzichtelijk maken van de effecten van verschillende scenario’s die in de energietransitie worden ingezet (warmtenetten, warmtepompen, etc.)

  • Het opstellen van (stapsgewijze) renovatieplannen en concepten voor bestaande woningen, wijken en gebieden

  • Het opstellen van concepten voor energiezuinige en toekomstbestendige nieuwbouwwoningen

  • Ondersteuning voor woningbouwcorporaties, bouwers, installateurs en ontwikkelaars bij het toepassen van de wetgeving rondom de energieprestatievergoeding (EPV)

Bel Niels Sijpheer voor informatie en een goed gesprek over energie
Telefoon: +31 6 10 444 798 of stuur een mail