• Klanten

Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn de startmotor van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Als professionele opdrachtgevers kunnen zij grootschalig met een passende aanpak hun bezit op verantwoorde wijze (stapsgewijs) toekomstbestendig maken. Wat hierbij verantwoord is voor de bedrijfsvoering hangt van veel factoren af. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aansluiten bij andere initiatieven in de wijk en op gebiedsniveau en in hoeverre het vastgoed geschikt is voor renovatie of sloop-nieuwbouw. Deze factoren bepalen mede wat een realistische duurzaamheidsambitie is. Maar omgekeerd kan je bijvoorbeeld ook veranderingen in bedrijfsvoering doorvoeren om duurzaamheidsambities op te schroeven. Het gebruiken van de energieprestatievergoeding is hier een voorbeeld van.

Sijpheer Energie helpt woningcorporaties om:

  • Projecten te laten voldoen aan de eisen die wetgeving rondom de Energieprestatie-vergoeding stelt (opstellen uitvragen, beoordeling en selectie)

  • Als organisatie het proces van de Energieprestatievergoeding te faciliteren

  • Inzicht te krijgen in maatregelen, concepten en aanpakken voor het (stapsgewijs) toekomstbestendig maken van bestaand bezit en nieuwbouw

  • Het kennis niveau up-to-date te houden door het geven van trainingen en masterclasses

“Bij diverse aanbestedingen heeft Niels ons geadviseerd en geholpen bij het opstellen van de juiste uitvraagdocumenten en de uiteindelijke beoordelingen. Niels heeft veel kennis en kan ons, als woningcorporatie, zowel op beleids- niveau als technisch inhoudelijk goed ondersteunen.”

Bel Niels Sijpheer voor informatie en een goed gesprek over energie
Telefoon: +31 6 10 444 798 of stuur een mail