• Klanten

Overheden

Overheden staan op het gebied van de energietransitie ook voor een uitdaging. Gemeenten dienen beslissingen te nemen over hoe wijken van het gas af moeten. Daarnaast nemen de overheden ook initiatieven in het opzetten van koploperprojecten en innovatieprogramma’s. Energiesprong was bijvoorbeeld zo’n innovatieprogramma dat de marktcondities voor energiezuinige woningen moest verbeteren. Vanaf 2012 tot 2017 was ik betrokken in het MT van dit programma waaruit onder andere de wetgeving rondom de energieprestatievergoeding is ontstaan, de term “Nul op de Meter” en later ook Vereniging de brede Stroomversnelling en een keurmerk is ontstaan.

De kennis en ervaring die ik bij deze koploperprojecten en innovatieprogramma’s heb opgedaan zet ik voor overheden in om:

  • Strategieën en scenario’s voor het (stapsgewijs) aardgasvrij en/of toekomstbestendig maken van wijken en gebieden in kaart te brengen (haalbaarheidsstudies)

  • Ondersteunen van koploperprojecten en innovatieprogramma’s door het ontwikkelen van trainingen en inzetten van mijn actuele kennis en ervaring (project- en programmamanagement)

  • Het kennis niveau van ambtenaren up-to-date te houden door het geven van trainingen en masterclasses

”Niels Sijpheer kan zijn kennis over actuele ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en innovaties direct toepasbaar maken tot op de boutjes en moertjes in de praktijk. Bovendien heeft hij de gave van het effectief overdragen van deze kennis aan anderen en het succesvol implementeren ervan in organisaties. Wat de aanpak van Niels waardevol maakt is dat hij niet alleen kennis weet om te zetten in oplossingen, maar vooral dat hij de mensen en bedrijven helpt om zelf de oplossingen te creëren waarmee ze kunnen blijven vernieuwen. Stroomversnelling en haar leden, koplopers in de praktijk van de energietransitie, hebben daar al vaak van mogen profiteren.”

Bel Niels Sijpheer voor informatie en een goed gesprek over energie
Telefoon: +31 6 10 444 798 of stuur een mail