• Klanten

Bouw- en installatiebedrijven

Bouw- en installatiebedrijven, zij maken het: Toekomst bestendige nieuwbouw- en (stapsgewijze) rennovatieconcepten die leiden tot veilige, gezonde, comfortabele en energiezuinige woningen die voor iedereen beschikbaar zijn. Dit vraagt onder andere om actuele kennis over techniek, processen en sociale aspecten. Door dit te combineren in een integrale aanpak waarin haalbare prestaties voorop staan, heb ik de afgelopen jaren succesvol bijgedragen aan de realisatie van vele honderden woningen.

De kennis, ervaring en vaardigheden uit die projecten zet ik voor de bouw- en installatiebranche in om:

  • Energiezuinige rennovatieconcepten en nieuwbouwwoningen te maken en de benodigde kennis hiervoor over te dragen (techniek, kwaliteitsborging, monitoring)

  • Projecten te laten voldoen aan de eisen die wetgeving rondom de Energieprestatievergoeding stelt (technische eisen en uitgangspunten)

  • Gericht aanbod te maken op uitvragen van woningbouwcorporaties met hoge energie-ambities

  • Het kennis niveau up-to-date te houden door het geven van trainingen en masterclasses

“Constructieve (gespreks)partner om samen op zoek te gaan naar het beste scenario voor energetische verduurzaming van vastgoed”

Bel Niels Sijpheer voor informatie en een goed gesprek over energie
Telefoon 06 10444798 of stuur een mail