De oogst van 2020!

 

 

 

En hop, 2020 is voorbij. Duurde wel wat langer dan anders, maar daar wil ik het niet over hebben… Even terug kijken vind ik leuk. Wat is er door mijn handen gegaan op werkgebied en wat heb ik zoal beleefd? Dat is best een hoop alweer!

Resultaten

Met totaal inmiddels 14 klanten heb ik in 2020 bijgedragen aan totaal 306 duurzame woningen. Hiervan gaat het bij 60 woningen om renovatie en bij 246 om nieuwbouw. Daarvan voldoen er 226 aan de eisen om een energieprestatievergoeding (EPV) in rekening te brengen. Daarnaast, en in samenwerking met Endule, heb ik bijgedragen aan het toekomstbestendig maken van gemeentelijk vastgoed (8 overheidsgebouwen stapsgewijs naar energieneutraal). Op het gebied van training & onderwijs zijn ca. 40 professionals nog wijzer gemaakt, door onder andere 1 in-company training en zijn ongeveer 120 studenten bouwkunde en werktuigbouwkunde van Inholland nog slimmer gemaakt op het gebied van de energietransitie.

Watskeburt

Bij Inholland heb ik een multidisciplinair project rondom het toekomstbestendig maken van Stolpboerderijen in het Waddengebied opgestart en uitgevoerd. Daarnaast zijn er diverse online lessen en gastcolleges verzorgd en he ik studenten begeleid bij projecten, stages en afstuderen. Bouwers en ontwikkelaars – EraContour, Klaassen Groep, Intersell, KondorWessels en De Bonth van Hulten – heb ik geholpen om woningen te laten voldoen aan de eisen die de Energieprestatievergoeding stelt en zijn 18e-eeuwse appartementencomplexen in monumentaal binnenstedelijk gebied aardgasvrij gemaakt. Aan de andere kant heb ik mogen ondersteunen bij het opstellen en beoordelen van uitvragen van woningcorporaties. waaronder bij GroenWest, en zijn er stappen gezet in hoe aanbiedingen die een hogere ambitie dan alleen BENG hebben, worden beoordeeld. Kort en leuk was de samenwerking met DENA, het Deutsche Energie-Agentur waarbij ik samen met Simon Verduijn en Jose van der Loop onze ervaringen uit 7 jaar Energiesprong heb gedeeld. Kort en leuk was ook de samenwerking met TNO, Duurzaam Bouwloket en Green Home over wijkaanpakken en stapsgewijze verduurzaming. In opdracht van Stroomversnelling heb ik het eerste NOM-keur in stappen verzorgd voor een bouwer/ontwikkelaar. Daarnaast zijn meerdere online kennissessies opgezet voor De Stroomversnelling en verzorgd in samenwerking met Jose van der Loop, Simon Verduijn en Felix van Gemen. En ook inmiddels aan de slag voor onze rijksoverheid. Daar draag ik bij aan het stapsgewijs verduurzamen van (rijks)vastgoed en werk ik aan het verbeteren van de wet- en regelgeving rondom de Energieprestatievergoeding (EPV).

Bedankt voor deze mooie samenwerkingen in een jaar dat we niet snel gaan vergeten! Ik kijk uit naar 2021 en wens iedereen een gezond, gelukkig, energiek en “gewoon” nieuwjaar!

Niels

 

#energie #duurzaamheid #warmtetransitie #warmtenet #energietransitie #nieuwjaar