Het leed dat ‘Hoge temperatuur warmtenet’ heet- oktober 2020

 

 

 

 

Het was ergens rond 2002 dat de gemeente Alkmaar besloot het bedrijventerrein “De Boekelermeer” te voorzien van een hoge temperatuur warmtenet. De bron werd de “duurzame” restwarmte uit het grondstoffen crematorium de HVC (ook wel huisvuilcentrale genoemd).

Boekelermeer

Destijds werkte ik bij Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN, inmiddels TNO), en stond de gemeente toen bij in discussies over “niet meer dan anders”. Met meetdata toonde ik aan dat het gemiddelde ketelrendement voor ruimteverwarming hoger was dan de waarde die de exploitant van het warmtenet hanteerde (55%). Want tja, als je als exploitant van een warmtenet rekent met een hoog energiegebruik in het referentiescenario (dus een laag ketelrendement), kan je meer geld vragen voor een GJ warmte uit een warmtenet …

EPC washing

En er was natuurlijk de EPC, de energieprestatie coëfficiënt. Omdat het warmtenet van de HVC EPC punten opleverde, was er voordeel te halen uit bouwkosten voor bedrijfspanden die werden aangesloten. In plaats van de EPC-winst door het warmtenet als extra energieambitie door te berekenen in de toenmalige gebouweisen, besloot de gemeente iets anders: geen duurzame ambitie, maar lagere bouwkosten voor ondernemers in de Boekelermeer. Je kon je gebouw minder isoleren door de warmtenet bonus, dus goedkoper bouwen. Zo werd de Boekelermeer interessanter als bouwlocatie en het verdienmodel voor de warmtenet exploitant beter. Een economische drijfveer dus, die niets te maken heeft met klimaatdoelstellingen. Op zich niets mis mee, maar met duurzame energie heeft het dus niets te maken. Sowieso heb ik mijn twijfels over het duurzaamheidsgehalte van het verbranden van afval. Het helpt in ieder geval niet mee aan een circulaire maatschappij.

Van der Pek buurt

Maar goed, terug naar de warmtenetten. NPO zond op 29 september een aflevering van De Hofbar uit, zie uitzending. De moeite waard om terug te kijken. Samengevat: Er wordt de suggestie gewekt in deze aflevering dat de toekomstige energievoorziening voor de Van der Pek buurt in Amsterdam in een deal met Vattenfall vooraf bepaald is. En dat terwijl in een brief van de wethouder aan de gemeenteraad staat dat de woningeigenaren dit bepalen (zie brief). Die deal met Vattenfall heb ik niet zwart op wit gezien (wie wel?). De krampachtige houding van de wethouder op enkele vragen van presentator Rutger hierover is op zijn minst vreemd. Het zou toch mooi zijn als hier meer openheid in wordt gegeven. Net zoals in de studie naar 5 warmtescenario’s voor de Van der Pek buurt.

Vorig jaar werkte ik aan die studie in opdracht van de gemeente Amsterdam. We onderzochten 5 warmtescenario’s. Dit is de studie waarnaar is verwezen in de brief van de wethouder, zie rapport. Het resultaat is een objectieve en onafhankelijke analyse van 5 scenario’s waarvan alle uitgangspunten en resultaten overzichtelijk zijn samengevat. Het resultaat van de analyse staat in de samenvatting voorin. En wat blijkt: De warmtenet opties zijn het duurst om van het gas af te gaan, de “all-electric” optie (J) met warmtepomp het goedkoopst. En door de transparante rapportage kan je dat zelf ook nog een keer uitrekenen mocht je dat willen.

Dus gemeente, wees ook transparant in de niet technische aspecten en laat gewoon zien welke afspraken wel of niet zijn gemaakt met energiegiganten zoals Vattenfall. Misschien lastig, maar met het vertrouwen van bewoners is een energietransitie te winnen.

Niels

#energie #duurzaamheid #warmtetransitie #warmtenet #energietransitie #tudelft #stroomversnelling